Herbert Haar

Herbert Haar (82)


Gemeinsames Beten am Mittwoch, dem 25. Jänner 2017 um 19 Uhr bei der Aufbahrungshalle Eggersdorf bei Graz


Begräbnis am Donnerstag, dem 26. Jänner 2017, um 14 Uhr bei der Pfarrkirche Eggersdorf bei Graz

Gedenkkerze anzünden